Sunday, November 11, 2007

Komikon 2007

Ang Ika-3 Filipino Komiks Convention
November 17, 2007
UP Bahay ng Alumni, UP Diliman

No comments: